خریدار محترم انتخاب گزینه ی قبول به معنای پذیرش تمامی مندرجات و شروط این قرار داد می باشد .  بدیهی است مسولیت ناشی از عدم مطالعه ی صحیح و دقیق مندرجات این قرارداد به عهده ی شما (خریدار ) بوده طبی مارکت  به عنوان فروشنده هیچ گونه مسولیتی در این زمینه ندارد
.
۱ ¬– فروشنده ( طبی مارکت) به عنوان یک شخصیت حقوقی بر اساس قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت حقیقی می باشد . بنابراین تکالیف فروشنده و آثار و تبعات ناشی از این قرارداد چه برای خریدار و چه برای فروشنده بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می شود.
۲ – فروشنده  ( طبی مارکت) کلیه آسیب های ناشی از حمل و نقل تا زمان تحویل کالا و تسلیم کالا بر اساس مبانی قانون مدنی ایران  را به عهده می گیرد و در صورت وجود عیب و یا نقصی در کالا خریدار صرفا می تواند این قرارداد را فسخ بنماید و مبلغ پرداختی خود را دریافت دارد . بنابر این خریدار حق الزام فروشنده ( طبی مارکت) به جبران خسارت از طریق دیگر را ندارد
۳ – نرخ مندرج در سایت فروشنده (طبی مارکت ) بدون احتساب هزینه ی حمل و نقل بوده و این هزینه بر اساس ماده ی ۳۸۲  قانون مدنی ایران به عهده خریدار خواهد بود .
۴ – مدت زمان تحویل کالا بین  ۹- ۷  روز کاری خواهد بود . در صورت تاخیر در تحویل کالا بیش از مدت مذکور هزینه ای بابت دیر کرد به خریدار پرداخت نخواهد گردید و علاوه بر این خریدار در این صورت حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت
.
۵ – پس از تحویل کالا به خریدار امکان مرجوع کردن آن بدلیل عدم مطابقت سایز محصول دریافتی با محصول سفارش داده شده  و عدم مطابقت محصول خریداری شده با محصول دریافتی و وجود نقص ، ایرادکلی یا جزئی در محصول دریافتیموجود بوده ودر غیراین صورت امکان مرجوع  نخواهد بود لذا در انتخاب کلیه ی ویژگی های کالا ی مورد نظر دقت بفرمایید
۶ – خریدار با استناد به ماده ی ۴۱۷  قانون مدنی ایران تنها در صورت وقوع غبن فاحش می تواند اقدام به فسخ قرارداد بناید .
۷ – محتوای این قرارداد پس از پرداخت کامل مبلغ توسط خریدار دارای آثار حقوقی خواهد بود . و قبل از آن نمی تواند موجود حق و یا تکلیف برای خریدار و یا فروشنده باشد .
۸ – قبول این قرارداد از طرف خریدار به منزله ی اسقاط خیار شرط می باشد .
۹ – در صورت عدم وجود کالا ی مورد نظر در زمان انتخاب کالا خریدار حق اعتراض و فسخ قرارداد را نخواهد داشت .
۱۰ – قبول این قرارداد به منزله ی اسقاط خیار تدلیس مربوط به این قرارداد می باشد .
۱۱ – با توجه به اینکه خرید و فروش در اینترنت نیاز مند رشد و بلوغ فرد خریدار در معنای حقوقی بر اساس قانون مدنی ایران است . بنابر این ادعای عدم اهمیت خریدار مورد قبول و مسموع نخواهد بود .
۱۲ – ادعای اشتباه در ویژگی های کالای انتخابی از طرف خریدار پذیرفته نخواهد شد و خریدار با استفاده به استناد به این امر نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد بنماید .